ขอนแก่น

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่น พร้อมทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง นำประชาชนที่เป็นจิตอาสากว่า 1,000 คน ร่วมกันทำกิจกรรมเราทำความดี ด้วยหัวใจ

กำจัดวัชพืชภายในลำห้วยพระเป็น บ้านพระคือ หมู่ที่ 3 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการตอบสนองพระบรมราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ในการส่งเสริมให้พสกนิกรชาวไทยทุกเพศทุกวัย ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม

โดยการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกับเหล่าจิตอาสา ช่วยกันนำผักตบชวาที่อยู่ภายในลำห้วยพระคือขึ้นมาบนฝั่ง

ซึ่งลำห้วยพระคือ เป็นเส้นทางระบายน้ำหลีกเลี่ยงเมืองขอนแก่น ในฤดูน้ำหลากจะเป็นจุดรวมของน้ำหลายแห่ง ทั้งจากลำน้ำสาขาของห้วยพระคือ และน้ำจากเทศบาลเมืองขอนแก่นไหลออกไปยังลำธารชี

ซึ่งปัจจุบันมีผักตบชวาปกคลุมหนาแน่น เป็นต้นเหตุให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความช้า โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดภาวะฝนตกหนัก และมีปริมาณน้ำจำนวนมาก ซึ่งการดำเนินกิจกรรมนี้จะทำให้การระบายน้ำสามารถทำได้เร็วขึ้น และแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดีเยี่ยม