“ขิงก็รา ข่าก็แรง” ตอนอวสาน ปิดฉากลิ้นกับฟัน! เตรียมบอกลา

ถือว่าสอบผ่านควา…